Προηγούμενα Events

FREE
WEBINAR!
Not Available

Webinars (Archive) - Έναρξη: 30/5/2020

LET’S GO DIGITAL

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 30/05/2020 (Online)

bg_image


Daniel Edelhoff
bg_image


Frank Zimmerling
bg_image


Pascal Κropp
bg_image


Thomas Doblander
bg_image


Αλέξανδρος Μανωλάκης
bg_image


Δημήτριος Παπαδημητρίου
bg_image


Ίλεια Ρούσσου
bg_image


Ιωάννης Ταμπάκος
bg_image


Μαρία Σπανοπούλου
FREE
WEBINAR!
Not Available

Webinars (Archive) - Έναρξη: 19/5/2020

Βιολογικά διλλήματα στην εμφυτευματολογία

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 5/05/2020 12/05/2020 19/05/2020 (Online)

bg_image


Γιαννης Τσιγκρης
bg_image


Γιώργος Ζωρογιαννίδης
bg_image


Νίκος Κρόμπας
Not Available

Σεμινάρια (Αρχείο) - NOT AVAILABLE

3ημερο Πρακτικό σεμινάριο εκμάθησης στην τεχνική IDR (1ο Μέρος)

Ημερομηνία: 3-5/07/2020 (Αθήνα)

bg_image


Jose Carlos Martins Da Rosa
bg_image


Luis Antonio Violin Pereira
bg_image


Marcos Alexandre Fadanelli
FREE
WEBINAR!
Not Available

Webinars (Archive) - Έναρξη: 24/4/2020

Προκλήσεις και διλήμματα στην αισθητική ζώνη

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 11/04/2020 14/04/2020 24/04/2020 (Online)

bg_image


Γεώργιος Βήλος
bg_image


Γεώργιος Γούμενος
bg_image


Σταύρος Πελεκάνος
Not Available!
Not Available

Σεμινάρια (Αρχείο) - NOT AVAILABLE

2ήμερο Σεμινάριο BOTOX & DERMA FILLERS (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 15-16/02/2020 (Αθήνα)

bg_image


Χρήστος Κρασαδάκης
Not Available

Σεμινάρια (Αρχείο) - NOT AVAILABLE

2ήμερο Σεμινάριο BOTOX & DERMA FILLERS (Θεσσαλονίκη)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 8-9/02/2020 (Θεσσαλονίκη)

bg_image


Χρήστος Κρασαδάκης
Not Available

Συνέδρια (Αρχείο) - NOT AVAILABLE

Η ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 07/12/2019 (Αθήνα)

bg_image


Ηλίας Ψαρρής
bg_image


Νίκος Κρόμπας
bg_image


Χρήστος Γιαννακόπουλος
Not Available

Σεμινάρια (Αρχείο) - NOT AVAILABLE

2ήμερο Σεμινάριο BOTOX & DERMA FILLERS (Θεσσαλονίκη)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 23-24/11/2019 (Θεσσαλονίκη)

bg_image


Χρήστος Κρασαδάκης
SOLD OUT!!
Not Available

Σεμινάρια (Αρχείο) - NOT AVAILABLE

Σεμινάριο εκτεταμένων άμεσων αποκαταστάσεων σύνθετης ρητίνης Driving composite resins to their limits

Ημερομηνία διεξαγωγής: 23-24/11/2019 (Αθήνα)

bg_image


Στρατής Παπάζογλου
Not Available

Σεμινάρια (Αρχείο) - NOT AVAILABLE

Πλήρης εκπαίδευση Α’ βοηθειών για οδοντιάτρους με πιστοποίηση

Ημερομηνία διεξαγωγής: 02/11/2019 (Αθήνα)

bg_image


Δημήτριος Παπαδημητρίου
bg_image


Χρήστος Κρασαδάκης
Not Available

Σεμινάρια (Αρχείο) - NOT AVAILABLE

Εντατικό πρόγραμμα Προσθετικής

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 12-14/04/2019, 31-02/05-06/2019, 12-14/10/2019 @Divani Caravel _ 01-02/11/2019 @Munich

bg_image


Andrea Ricci
bg_image


Daniel Edelhoff
bg_image


Francesco Mintrone
bg_image


Nazariy Mykhaylyuk
bg_image


Ίλεια Ρούσσου
bg_image


Σταύρος Πελεκάνος
Not Available

Σεμινάρια (Αρχείο) - NOT AVAILABLE

Η θέση της Πιεζοχειρουργικής στη Σύγχρονη Εμφυτευματολογία _ Θεωρία & Hands on

Ημερομηνία διεξαγωγής: 09/11/2019 (Αθήνα)

bg_image


Δημήτριος Παπαδημητρίου
bg_image


Χρήστος Κρασαδάκης
SOLD OUT!!
Not Available

Σεμινάρια (Αρχείο) - NOT AVAILABLE

2ήμερο Σεμινάριο BOTOX & DERMA FILLERS (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 19-20/10/2019 (Αθήνα)

bg_image


Χρήστος Κρασαδάκης
SOLD OUT!!
Not Available

Σεμινάρια (Αρχείο) - NOT AVAILABLE

2ήμερο Σεμινάριο Προσθετική επί Εμφυτευμάτων – Από το απλό στο πολύπλοκο

Ημερομηνία διεξαγωγής: 12-13/10/2019 (Αθήνα)

bg_image


Στρατής Παπάζογλου
Not Available

Συνέδρια (Αρχείο) - NOT AVAILABLE

Smart Casual Dentistry Σymposium III

Ημερομηνία διεξαγωγής: 20-22/09/2019

Not Available

Σεμινάρια (Αρχείο) - NOT AVAILABLE

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ, ελαστική απομόνωση, επιλογή τεχνητού τοιχώματος & άμεσες αποκαταστάσεις ανά τεταρτημόριο οπισθίων δοντιών

Ημ/νία: 22/09/2019

bg_image


Thomas Taha