Κάθετη και οριζόντια αύξηση των σκληρών και μαλακών ιστών με τη χρήση κατευθυνόμενης οστικής αναγέννησης (GBR), Αυτομοσχευμάτων, οστικών υποκατάστατων, και Αυξητικών παραγόντων (Εκπαιδευτής: Sascha Jovanovic)

Κάθετη και οριζόντια αύξηση των σκληρών και μαλακών ιστών με τη χρήση κατευθυνόμενης οστικής αναγέννησης (GBR), Αυτομοσχευμάτων, οστικών υποκατάστατων, και Αυξητικών παραγόντων (Εκπαιδευτής: Sascha Jovanovic)

Κάθετη και οριζόντια αύξηση των σκληρών και μαλακών ιστών με τη χρήση κατευθυνόμενης οστικής αναγέννησης (GBR), Αυτομοσχευμάτων, οστικών υποκατάστατων, και Αυξητικών παραγόντων (Εκπαιδευτής: Sascha Jovanovic)

Κάθετη και οριζόντια αύξηση των σκληρών και μαλακών ιστών με τη χρήση κατευθυνόμενης οστικής αναγέννησης (GBR), Αυτομοσχευμάτων, οστικών υποκατάστατων, και Αυξητικών παραγόντων (Εκπαιδευτής: Sascha Jovanovic)

Both comments and trackbacks are currently closed.