Εικ. 3. Αυτός ο ασθενής ήθελε να κάνει λεύκανση των δοντιών του πριν την αναγκαία σύγκλειση του διαστήματος. Μετά από μία περίοδο αναμονής τουλάχιστον δύο εβδομάδων μετά τη λεύκανση ώστε να υπάρξει μία μερική επαναφορά του χρώματος στα δόντια, η τοποθέτηση της ρητίνης ταίριαζε με τα λευκασμένα δόντια. Προτού συμφωνήσουν για τη διαδικασία της λεύκανση, θα πρέπει να εξηγείται στους ασθενείς η ανάγκη για μελλοντικές διαδικασίες ανανέωσης της λεύκανσης.

Εικ. 3. Αυτός ο ασθενής ήθελε να κάνει λεύκανση των δοντιών του πριν την αναγκαία σύγκλειση του διαστήματος. Μετά από μία περίοδο αναμονής τουλάχιστον δύο εβδομάδων μετά τη λεύκανση ώστε να υπάρξει μία μερική επαναφορά του χρώματος στα δόντια, η τοποθέτηση της ρητίνης ταίριαζε με τα λευκασμένα δόντια. Προτού συμφωνήσουν για τη διαδικασία της λεύκανση, θα πρέπει να εξηγείται στους ασθενείς η ανάγκη για μελλοντικές διαδικασίες ανανέωσης της λεύκανσης.

Both comments and trackbacks are currently closed.