Εικ. 2. Στον ασθενή αυτό φαίνεται το κλινικό αποτέλεσμα του τι μπορεί να συμβεί εάν η λεύκανση διεξαχθεί μετά την τοποθέτηση στεφανών ή έμμεσων αποκαταστάσεων ρητίνης. Τα φυσικά δόντια είναι εμφανώς πιο φωτεινά από ό,τι οι όψεις. Θα πρέπει να αφήνεται μία χρονική περίοδος μερικών εβδομάδων μετά τη λεύκανση πριν την κατασκευή νέων αποκαταστάσεων. Αυτή η αρχή δείχνει τη θετική επίδραση μιας επαγγελματικής γνωμάτευσης όσον αφορά στη διαδικασία της λεύκανσης.

Εικ. 2. Στον ασθενή αυτό φαίνεται το κλινικό αποτέλεσμα του τι μπορεί να συμβεί εάν η λεύκανση διεξαχθεί μετά την τοποθέτηση στεφανών ή έμμεσων αποκαταστάσεων ρητίνης. Τα φυσικά δόντια είναι εμφανώς πιο φωτεινά από ό,τι οι όψεις. Θα πρέπει να αφήνεται μία χρονική περίοδος μερικών εβδομάδων μετά τη λεύκανση πριν την κατασκευή νέων αποκαταστάσεων. Αυτή η αρχή δείχνει τη θετική επίδραση μιας επαγγελματικής γνωμάτευσης όσον αφορά στη διαδικασία της λεύκανσης.

Both comments and trackbacks are currently closed.