Συνέδρια

224,00320,00 + 24% ΦΠΑ

Ημερομηνία διεξαγωγής: 5-7/10/2018