Εικ. 5. Τα οπιοειδή ασκούν τη δράση τους αλληλεπιδρώντας με του μ- και κ-υποδοχείς στο κεντρικό νευρικό σύστημα και αλλοιώνουν την αντίληψη του πόνου.

Εικ. 5. Τα οπιοειδή ασκούν τη δράση τους αλληλεπιδρώντας με του μ- και κ-υποδοχείς στο κεντρικό νευρικό σύστημα και αλλοιώνουν την αντίληψη του πόνου.

Both comments and trackbacks are currently closed.