Εικ. 6. Μία στρατηγική διαχείριση του πόνου βασιζόμενη στην τεκμηρίωση, η οποία αντιμετωπίζει τον οξύ πόνο που σχετίζεται με την ενδοδοντική θεραπεία.

Εικ. 6. Μία στρατηγική διαχείριση του πόνου βασιζόμενη στην τεκμηρίωση, η οποία αντιμετωπίζει τον οξύ πόνο που σχετίζεται με την ενδοδοντική θεραπεία.

Both comments and trackbacks are currently closed.