Εικ. 4. Η ακεταμινοφαίνη έχει διπλή δράση: αφ’ ενός αναστέλλει τη σύνθεση προσταγλανδίνης και αφ’ ετέρου δρα κεντρικά αλληλεπιδρώντας με τους κανναβινοειδείς και σεροτονεργικούς υποδοχείς.

Εικ. 4. Η ακεταμινοφαίνη έχει διπλή δράση: αφ’ ενός αναστέλλει τη σύνθεση προσταγλανδίνης και αφ’ ετέρου δρα κεντρικά αλληλεπιδρώντας με τους κανναβινοειδείς και σεροτονεργικούς υποδοχείς.

Both comments and trackbacks are currently closed.