Εικ. 3. Η ιβουπροφαίνη θεραπεύει τη φλεγμονή και εξασφαλίζει τη δράση της αποκλείοντας τα ένζυμα κυκλοοξυγενάση 1 και κυκλοοξυγενάση 2, κάτι που εμποδίζει την παραγωγή προσταγλανδίνης, οι οποίες εμπλέκονται στη διαδικασία της μετάδοσης του πόνου.

Εικ. 3. Η ιβουπροφαίνη θεραπεύει τη φλεγμονή και εξασφαλίζει τη δράση της αποκλείοντας τα ένζυμα κυκλοοξυγενάση 1 και κυκλοοξυγενάση 2, κάτι που εμποδίζει την παραγωγή προσταγλανδίνης, οι οποίες εμπλέκονται στη διαδικασία της μετάδοσης του πόνου.

Both comments and trackbacks are currently closed.