Εικ. 2. Η λοίμωξη αντιμετωπίστηκε με αντιβιοτικά από το στόμα, ενδοδοντική θεραπεία και έναν συνδυασμό ιβουπροφαίνης και ακεταμινοφαίνης για τη διαχείριση του προθεραπευτικού και μεταθεραπευτικού πόνου.

Εικ. 2. Η λοίμωξη αντιμετωπίστηκε με αντιβιοτικά από το στόμα, ενδοδοντική θεραπεία και έναν συνδυασμό ιβουπροφαίνης και ακεταμινοφαίνης για τη διαχείριση του προθεραπευτικού και μεταθεραπευτικού πόνου.

Both comments and trackbacks are currently closed.