Εικ. 1. Ένας ασθενής ηλικίας 74 ετών προσήλθε με ένα οξύ ακρορριζικό απόστημα που είχε σχέση με το δόντι Νο. 46. Η προθεραπευτική οπισθοφατνιακή ακτινογραφία αποκάλυψε ενδείξεις ακρορριζικής παθολογίας.

Εικ. 1. Ένας ασθενής ηλικίας 74 ετών προσήλθε με ένα οξύ ακρορριζικό απόστημα που είχε σχέση με το δόντι Νο. 46. Η προθεραπευτική οπισθοφατνιακή ακτινογραφία αποκάλυψε ενδείξεις ακρορριζικής παθολογίας.

Both comments and trackbacks are currently closed.