Άμεσες αποκαταστάσεις: Eξισορρόπηση της οδοντίνης και της αδαμαντίνης προσθίων και οπισθίων δοντιών. Dr. Salvatore Scolavino – Dr. Gaetano Paolone