ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Διεθνώς αναγνωρισμένοι και καταξιωμένοι πανεπιστημιακοί και κλινικοί οδοντίατροι συγκροτούν την επιστημονική ομάδα της Omnipress
Daniel Edelhoff
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Didier Dietschi
ΕΛΒΕΤΙΑ
Ed McLaren
Η.Π.Α.
Pascal Magne
ΕΛΒΕΤΙΑ
Γεώργιος Γούμενος
ΕΛΛΑΔΑ
Δημήτριος Παπαδημητρίου
ΕΛΛΑΔΑ
Ίλεια Ρούσσου
ΕΛΛΑΔΑ
Ιωάννης Φακίτσας
ΕΛΛΑΔΑ
Κλεάνθης Μανωλάκης
ΕΛΛΑΔΑ
Νίκος Κρόμπας
ΕΛΛΑΔΑ
Νίκος Ράπτης
ΕΛΛΑΔΑ
Πάνος Μπαζός
ΕΛΛΑΔΑ
Σπύρος Καρατζάς
ΕΛΛΑΔΑ
Σπύρος Φλωράτος
ΕΛΛΑΔΑ
Σταύρος Πελεκάνος
ΕΛΛΑΔΑ
Στέφανος Καρακουσόγλου
ΕΛΛΑΔΑ
Στρατής Παπάζογλου
ΕΛΛΑΔΑ
Χρήστος Κρασαδάκης
ΕΛΛΑΔΑ
Χρίστος Αγγελόπουλος
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Για υπεύθυνη και πολυεπίπεδη ενημέρωση του σύγχρονου οδοντιάτρου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εποχής μας